Satul Sfântu Gheorghe

Satul Sfântu Gheorghe, punctul extrem al României, reprezintă una dintre cele mai importante localități ale Deltei Dunării, fiind considerată ca definitoare pentru complexitatea, diversitatea și specificitatea acestei zone.

Acesta este situat la punctul de confluență dintre Dunăre și Marea Neagră, la o distanță de aproximativ 120 de kilometri de Tulcea.

Delta Dunării este o zonă complexă atât din punct de vedere al patrimoniului natural, cât și din punctul de vedere al numeroaselor influențe antropice exercitate de grupuri sociale, grupuri culturale, guverne locale sau centrale.

Principalul avantaj competitiv al acestei zone este reprezentat de bogăția mediului natural care oferă oportunități semnificative de a aduce valoare adăugată regiunii prin promovarea unei economii adaptate la non-consumul de resurse naturale vii și la păstrarea tradițiilor culturale locale.

Bogăția și diversitatea culturală și de mediu din această zonă atrag atenția asupra oportunităților economice pentru dezvoltarea atelierelor de turism, pescuit, acvacultură, agricultură și meșteșuguri.

În același timp, pentru a limita amenințarea generată de consumul excesiv de resurse, este necesar să se identifice soluții comune care să asigure protecția și valorificarea potențialului existent.

Un alt aspect important este necesitatea conservării și promovării proprietății mobile și imobile a patrimoniului cultural al Deltei Dunării (tradiții, artă, gastronomie locală, locații culturale și evenimente) ca elemente distinctive de competență.

Una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă Delta Dunării și în special satul Sfântu Gheorghe este o conectivitate slabă, care exacerbează decalajul dintre orașe și locații izolate (slab dezvoltate).

În același timp, accesul dificil la serviciile urbane de bază, clinicile medicale, educația și serviciile sociale din regiune definesc probleme pentru localitățile din Delta Dunării care necesită soluții integrate și durabile care să conducă la creșterea nivelului de trai și a activității din aceste zone.

Având în vedere potențialul natural al acestei locații, necesitatea de a o proteja și valorifica și necesitatea de a asigura un nivel optim de trai pentru populația rezidentă, satul Sfântu Gheorghe reprezintă locul de negociere dintre nevoia de conservare a elementelor naturale și necesitatea de dezvoltare economică a localității.

Deși satul Sfântu Gheorghe a beneficiat de o serie de măsuri pentru protejarea mediului natural, s-a confruntat cu multe activități umane care au condus la dezechilibre și la impacturi negative asupra biodiversității.

În același timp, descentralizarea economiei a dus la apariția unor noi modalități de configurare a activităților economice bazate pe inițiativa privată, care determină schimbări în structura funcțională și socială a localității.

Răspândirea zonelor strict protejate în rezervația Deltei Dunării face ca orice acțiune antropogenă produsă într-o anumită parte a zonei să fie resimțită de biotopurile existente și, prin urmare, este necesară optimizarea modului în care funcționează biosfera, pe de o parte, aceasta trebuie să își mențină integritatea, iar pe de altă parte, trebuie să se asigure desfășurarea activităților umane care exploatează resursele din acest domeniu.

Prin urmare, pentru a asigura o dezvoltare durabilă, este necesar să se realizeze un echilibru între protecția patrimoniului natural unic și patrimoniul cultural, și îndeplinirea aspirațiilor locuitorilor din regiune de a îmbunătăți condițiile de viață și de a identifica oportunități economice mai bune.

Acest studiu de caz va oferi noi abordări privind impactul Dunării asupra unei zone situate în Rezervația Biosferei Delta Dunării. Una dintre cele mai interesante zone studiate este insula Sacalin situată în partea de sud a satului Sfântu Gheorghe, considerată a fi cel mai nou pământ romanesc cu o mare varietate de specii de plante și animale.

  • Coastline Morphometric Analyse SOUTH SfGH_EN (Medium)
  • Flooding_EN (Medium)
  • Historic _Morphology_EN (Medium)
  • Infrastructure and Fragmentation_EN (Medium)
  • Land Cover (Medium)
  • MSP_Integrated_Sketch_CD18 (Medium)