Navigarea și organizarea rutelor maritime reprezintă aspecte esențiale ale modului de configurare a economiei la nivel național și internațional, câștigând astfel, cel mai adesea, valențe politice și economice.

Navigația este un domeniu de studiu care se concentrează asupra procesului de monitorizare și control al mișcării navelor în spațiu, precum și asupra configurației rutelor de navigație, indiferent de scopul activității.

Activitățile navale se desfășoară în scopuri comerciale (transport de mărfuri și persoane, pescuit, port sau cercetare), de agrement sau militar, cu trasee și spații dedicate caracterului lor.

Studiul privind organizarea și funcționarea rutelor în zona maritimă ar trebui să țină seama de dispozițiile Directivei 2002/59/CE de stabilire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime.

Principalele aspecte ale studiului se referă la intensitatea traficului, tipurile de mărfuri transportate, riscul poluării mediului, concentrarea vaselor de pescuit, condițiile specifice pentru transportul maritim, pericolele naturale și antropice.

Studiul ar trebui să propună posibilități de amplasare în profilul de spațiu următoarele elemente: scheme de separare a traficului, rute bidirecționale, zone propuse pentru ancorarea bărcilor, zone care trebuie evitate, zone de transport de coastă, sensuri giratorii, zone protejate, rute pentru nave de mare capacitate.