Scopul acestei activități este de a dezvolta un plan de amenajare a spațiului maritim pentru zona transfrontalieră (Mangalia - Șabla), care să se axeze pe principalele reglementări de dezvoltare a suprafeței spațiului maritim și interacțiunea cu zona costieră, concentrându-se pe aspectele sociale, de mediu și toate domeniile, cu scopul de a dovedi eficiența cadrului metodologic și instituțional.

Planul de amenajare a spațiului maritim își propune să coordoneze eforturile pentru a crea o viziune de dezvoltare comună.

Planul de amenajare a spațiului maritim pentru zona transfrontalieră (Mangalia - Șabla) va utiliza prevederile cadrului strategic comun și va detalia propunerile în mod integrat.