Principalele rezultate ale proiectului:

 • - Planul de amenajare a spațiului maritim pentru zona transfrontalieră (România - Bulgaria);
  - Raport asupra cadrului instituțional și legislativ al amenajării spațiului maritim al Mării Negre;
  - Raport integrat - analiză detaliată a zonelor maritime bulgare și române;
  - Studii de caz;
  - Metodologie comună pentru analiza și amenajarea spațiului;
  - Principii comune, viziune strategică și obiective ale PSM.