Cross-border Maritime Spatial Planning for Black Sea, Bulgaria and Romania (MARSPLAN-BS II)

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

Principalele rezultate ale proiectului:

Logo MSP II- Dezvoltarea planului de amenajarea a spațiului maritim: proiecte ale planurilor cu modele GIS actualizate și bază de date care respectă contextul transfrontalier; Abordări integrate și bazate pe ecosisteme, aplicate și identificarea principalelor probleme și provocări; Continuarea cooperării multisectoriale; Identificarea și implicarea părțile interesate în procesul general al dezbaterilor și consultărilor din cadrul MSP și EIA; Organizarea de ateliere interdisciplinare cu diferite autorități naționale și părți interesate; Gestionarea obstacolelor de cooperare și maximizarea beneficiilor pentru economie și mediu; Linii directoare și set de indicatori pentru monitorizarea și evaluarea implementării planurilor de amenajarea a spațiului maritim;

- Conectarea transfrontalieră la procesele naționale de MSP: strategie comună pentru gestionarea activităților maritime în zona transfrontalieră; Procesul de implicare a părților interesate în MSP transfrontalier; Identificarea și evaluarea celor mai bune practici pentru LSI în zona transfrontalieră; Furnizarea unui mecanism durabil pentru schimbul de informații între statele membre; Trecerea de la o abordare sectorială la un MSP și un MU integrat de activități maritime transfrontaliere;

- Management și coordonare: Comitetul de coordonare creat și organizarea întâlnirilor; Consiliul consultativ înființat și organizarea întâlnirilor; Asigurarea controlului și auditului financiar; Acord de cooperare intern semnat de toți partenerii pentru a asigura implementarea durabilă a proiectului; Raportarea exactă către EASME; Dezvoltarea unei cooperări durabile privind MSP între partenerii proiectului;

- Comunicare și diseminare: conferințe de proiect; Website actualizat; Publicații și materiale de promovare; Diseminarea către instituțiile relevante pentru politica maritimă integrată și MSP.


Cross-Border Maritime Spatial Plan for the Black-Sea Romania and Bulgaria (MARSPLAN - BS)

Principalele rezultate ale proiectului:

  • Logo MSP I- Planul de amenajare a spațiului maritim pentru zona transfrontalieră (România - Bulgaria);
  • - Raport asupra cadrului instituțional și legislativ al amenajării spațiului maritim al Mării Negre;
  • - Raport integrat - analiză detaliată a zonelor maritime bulgare și române;
  • - Studii de caz;
  • - Metodologie comună pentru analiza și amenajarea spațiului;
  • - Principii comune, viziune strategică și obiective ale PSM.