Dezbatere publică a proiectului planului de amenajare a spațiului maritim al Republicii Bulgaria 2021-2035

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

În date de 31 august a avut loc o discuție publică, în format online, cu privire la proiectul Planului de amenajare a spațiului maritim al Republicii Bulgaria 2021-2035.

Au participat peste 60 de reprezentanți ai municipalităților, administrațiilor raionale, instituții, organizații profesionale, sectorului neguvernamental și cetățeni. Prof. Dr. Arh. Vesselina Troeva, Directorul Centrului Național pentru Dezvoltare Teritorială, a informat participanții în detaliu cu privire la obiectivele și viziunea Planului de amenajare a spațiului maritim. Conf. Univ. Prof. Dr. Ing. Rositsa Nikolaeva de la Centrul Național pentru Dezvoltare Teritorială a prezentat Raportul de evaluare a mediului (ECA) și Raportul de evaluare a impactului (EIM) al proiectului Planului de amenajare a spațiului maritim.

Nina Stoimenova, Director general adjunct al Direcției Generale pentru Planificare Strategică și Programe de Dezvoltare Regională, a declarat că se așteaptă ca proiectul Planului de amenajare a spațiului maritim să fie prezentat Consiliului de Miniștri spre aprobare până la sfârșitul acestui an și după publicarea acestuia în Monitorul de Stat, urmează să fie prezentat Comisiei Europene. Documentele din Planul de amenajare a spațiului maritim, inclusiv Raportul de evaluare a mediului, sunt publicate în secțiunea „Pentru discuții publice” de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice. Informațiile pot fi găsite și pe portalul de consultare publică.

10 septembrie este termenul limită în care comentariile, avizele și propunerile cu privire la proiectul de Plan de amenajare a spațiului maritim pot fi trimise la adresa oficială a Ministerului Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice, precum și în format electronic la adresa de e-mail: oprd@mrrb.government.bg. După această perioadă, rezultatele dezbaterilor vor fi publicate pe site-ul Ministerului.