Centrul pentru Studii Marine și de Coastă din Bulgaria a prezentat rezultatele proiectului MARSPLAN-BS II la cel de-al 34-lea Congres Geografic Internațional

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

Centrul pentru Studii Marine și de Coastă (CCMS) din Varna, Bulgaria, în calitate de partener în proiectul MARSPLAN-BS II, a participat la al 34-lea Congres Geografic Internațional, desfășurat în perioada 16-20 august 2021 la Istanbul, Turcia (în format videoconferință) și a prezentat principalele rezultate, progresul și lecțiile învățate. Directorul CCMS Dr. Margarita Stancheva a co-prezidat sesiunea Congresului.

Al 34-lea Congres Geografic Internațional a fost organizat de Universitatea din Istanbul, Turcia. Comisia pentru sisteme de coastă (CCS) către Uniunea Geografică Internațională (IGU) (http://igu-coast.org/) a convocat trei sesiuni paralele la Congres, prezidate de dr. Margarita Stancheva (secretar CCS) și prof. Colin Woodroffe (președinte CCS) și s-a concentrat pe tema „Susținerea mediilor de coastă și marine în Antropocen”.

În contextul proiectului MARSPLAN-BS II, în prezentarea sa, Dr. Margarita Stancheva (coordonatorul CCMS în cadrul proiectului) a prezentat rezultatele studiului de caz elaborat în cadrul activității Utilizări Multiple (MU) în spațiul maritim bulgar: explorarea potențialului de dezvoltare a unei combinații UM: Turism, Cultură subacvatică, Patrimoniu (UCH) și protecția mediului (în Shabla, Kavarna și Balcic) și factorii cheie și piedicile identificate, precum și recomandările cheie pentru depășirea acestor piedici.

Dr. Stancheva a abordat, de asemenea, problemele interacțiunii uscat-mare (LSI), încorporând atât procesele naturale, cât și impactul activităților umane, precum și cadrele instituționale ca parte a planificării spațiului maritim în Marea Neagră (Bulgaria și România). Ea a prezentat metodologia dezvoltată de CCMS pentru analiza LSI și integrarea acestora în Amenajarea spațiului maritim (MSP), și rezultatele testării metodologiei în regiunea transfrontalieră a Bulgariei (municipiul Shabla). Implementarea metodologiei LSI a inclus, de asemenea, un studiu specific asupra eroziunii costiere, provocări și factori care permit integrarea LSI în MSP și care au fost identificați în studiul de caz bulgar și în timpul celorlalte activități ale proiectului.

Participarea Centrului pentru Studii Marine și de Coastă la al 34-lea Congres Geografic Internațional și prezentarea principalelor rezultate ale proiectului MARSPLAN-BS II se încadrează în Activitatea 4.4 - Promovarea MSP în bazinul Mării Negre - implicând statele non-UE.