A avut loc atelierul online pe tema turismului de coastă și maritim la Marea Neagră

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

Atelierul de lucru tematic online a avut loc pe 5 noiembrie 2020 în baza acordului de proiect EASME / EMFF / 2018 / 1.2.1.5 / 01 / SI2.806725 „Planificare spațială maritimă transfrontalieră în Marea Neagră - Bulgaria și România - MARSPLAN-BS II”, poriect cofinanțat de Fondul european maritim și pentru pescuit (EMFF) al Uniunii Europene.

Datorită măsurilor de siguranță, întâlnirea a avut loc în format de videoconferință, iar organizatorul a fost Universitatea „Ovidius” din Constanța. La atelier au participat reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România și ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice din Bulgaria, precum și experți în amenajarea spațiului maritim.

Utilizând instrumentele MSP, participanții au dezbătut punctele tari, punctele slabe și tendințele viitoare pentru dezvoltarea sectorului turistic la Marea Neagră. Totodată, experții și-au prezentat analizele și opiniile cu privire la tendințele de dezvoltare a sectorului turistic în Bulgaria și România, posibilitățile pentru o mai bună dezvoltare și protecție a patrimoniului cultural subacvatic, impactul turismului de masă asupra LSI, posibilitățile de adaptare a activităților turistice la situația actuală și refacerea lor după criza COVID-19.

Toți participanții au concluzionat că MSP este un instrument puternic pentru stimularea dezvoltării tuturor sectoarelor marine care reunește nu numai interese economice, ci încearcă să stabilescă un echilibru între problemele ecologice, sociale și economice bazate pe o cantitate foarte mare de informații și date, descoperiri și analize științifice. Participanții au remarcat că turismul de coastă și maritim reprezintă un sector crucial al economiei albastre în Bulgaria și România și, din păcate, este cel mai afectat sector de pandemia COVID-19 și cu o lungă cale de redresare.

În cadrul atelierului, experții au făcut prezentări legate de activitățile turistice din Marea Neagră, punctele forte și punctele slabe ale acestora și au discutat aspecte importante din acest domeniu și au propus căi pentru dezvoltarea sa durabilă și eficientă.