Primul atelier de transport maritim și MSP a avut loc la Varna, Bulgaria pe tema: Propunere pentru o nouă schemă de separare a traficului

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

Atelierul de lucru a avut loc la Academia Navală Nikola Vaptsarov pe 12 decembrie 2019, la Varna, Bulgaria, acesta fiind derulat în cadrul proiectului MARSPLAN-BS П. Forumul a fost deschis de către șeful adjunct al compartikmentului științific de la Academia Navală Nikola Vaptsarov - Căpitan de rangul I, prof. Dr. Kalin Kalinov.

La eveniment au fost invitați reprezentanți ai partenerilor români și ai diferitelor instituții și agenții cu atribuții în domeniul amenajării spațiului maritim.

Proiectul schemei de separare a traficului dezvoltat în perioada de programare anterioară a fost prezentat publicului și au fost discutate conflictele existente identificate și zonele cu alte activități marine.

Comunicarea între instituțiile responsabile reprezintă o prioritate majoră. Instituțiile, agențiile și autoritățile administrațeiei publice locale sunt dispuse să coopereze, dar gradul de digitalizare a informațiilor necesare este scăzut și necesită deplasarea frecventă la instituții, căutarea continuă în arhive și lucrări suplimentare pentru digitalizarea informațiilor primite.

S-a identificat că sectorul acvaculturii are nevoie de mai multe analize și cercetări în domeniul adecvării zonelor pentru dezvoltarea acvaculturii și a perspectivelor de dezvoltare ale acestui sector. Principalele părți interesate în cadrul reuniunii au fost Marina Bulgară, Compania Bulgară de Infrastructură a Porturilor, Agenția Executivă „Administrația Maritimă” și Direcția Bazinului Mării Negre - Varna.

După atelier, s-a convenit că revizuirea și discuția zonelor de conflict NATURA 2000 și modernizarea schemei de separare a traficului trebuie discutate cu mai multe detalii precum și la alte niveluri decizionale.

  • DSC02290
  • DSC02300
  • IMG_3044
  • IMG_3045
  • IMG_3047
  • IMG_3048