Continuarea procesului de planificare | Noul proiect MARSPLAN - BS II

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

Proiectul MARSPLAN-BS II (1 iulie 2019 – 30 iunie 2021) se bazează pe rezultatele și experiența implementării primului proiect MSP pentru Marea Neagră - MARSPLAN-BS și realizările naționale privind transpunerea Directivei MSP în Bulgaria și România, lecții învățate și recomandări pentru activități ulterioare.

MARSPLANConceptul general al proiectului se bazează pe viziunea comună în sprijinul implementării planificării spațiului maritim atât în statele membre ale UE - Bulgaria și România. Proiectul se va baza pe strategia comună dezvoltată pentru cooperare transfrontalieră durabilă, cadrul legislativ și instituțional clar, abordare ecosistemică holistică, baze de date integrate și actualizate, sisteme de monitorizare și evaluare coordonate și participarea activă a părților interesate. Totodată, proiectul a fost elaborat în conformitate cu obligațiile prevăzute la art. 15 din Directiva 2014/89/UE, potrivit căruia, cele două state membre vor elabora planuri de amenajare a spațiului maritim pentru bazinul Mării Negre până la sfârșitul lunii martie 2021.

Activitățile proiectului se vor desfășura la diferite scări geografice din bazinul Mării Negre - din zonele economice exclusive (ZEE) și mările teritoriale ale Bulgariei și României până la dimensiunea transfrontalieră a celor două state membre.

Activitățile proiectului reprezintă o valoare adăugată considerabilă: sprijin pentru punerea în aplicare a legislației Uniunii Europene (UE) și, în special, a Directivei MSP în cele două state membre din Bazinul Mării Negre; promovarea celor mai bune practici privind dezvoltarea MSP, LSI și MU; să consolideze cooperarea transfrontalieră în domeniul MSP și să diminueze conflictele de mediu în ceea ce privește activitățile maritime; susține consolidarea capacității de parteneriat stabilită în procesul și implementarea MSP.

Directiva MSP a fost transpusă în Bulgaria prin modificarea Legii privind spațiile maritime, căile navigabile interioare și porturile din Republica Bulgaria (promulgată Monitorul de Stat nr. 28/29.03.2018). Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice este autoritatea competentă desemnată în conformitate cu Directiva. Datorită informațiilor și experienței adunate în cadrul proiectului MARSPLAN-BS, MRDPW este în proces de constituire a Consiliului consultativ pentru MSP, aflat sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice. Regulamentele privind funcțiile, obiectivele și componența Consiliului sunt promulgate în Monitorul de Stat nr. 79/25.09.2018.

România a asigurat transpunerea Directivei 2014/89/UE privind stabilirea unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim în legislația națională prin Ordonanța Guvernului nr. 18/2016, adoptată prin Legea nr. 88/2017. Mai mult decât atât, Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 406/2017 privind Regulamentul de organizare și funcționare și componența Comitetului de amenajare a teritoriului maritim - autoritatea competentă din România și Hotărârea nr. 436/2018 privind metodologia de elaborare a planului de amenajarea a spațiului maritim.

În ultimii ani, bazinul din bazinul Mării Negre a făcut obiectul unor explorări și cercetări semnificative și au fost identificate noi potențiale resurse minerale și naturale. În această privință, dezvoltarea unei viziuni strategice relevantă este crucială, cu scopul de a utiliza în mod pozitiv sinergiile dintre utilizările marine. Ținând cont de progresele înregistrate de punerea în aplicare a primului proiect MARSPLANBS, s-a considerat necesară continuarea eforturilor pentru elaborarea planurilor pentru cele două state membre și pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Directivei MSP.

Partenerii implicați în proiect sunt:

 1. Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice (MRDPW) – PP1, Bulgaria
 2. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MRDPA) - PP2, România
 3. Centrul Național de Dezvoltare Regională (NCRD) - PP3, Bulgaria
 4. Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Marină Grigore Antipa (NIMRD GA) - PP4, România
 5. Centrul de Studii Costiere și Marine (CCMS) - PP5, Bulgaria
 6. Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină (GeoEcoMar) - PP6, România
 7. Universitatea Ovidius din Constanța (OUC) - PP7, România
 8. Academia Navală Nikola Vaptsarov (NVNA) - PP8, Bulgaria

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini planificarea coerentă și intersectorială a spațiului maritim (MSP) în Bulgaria și România în cadrul Directivei 2014/89 / UE a MSP și de a stabili un mecanism de lungă durată pentru zona transfrontalieră a bazinului Mării Negre în cadrul MSP.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Sprijinirea punerii în aplicare a Directivei MSP în bazinul Mării Negre;
 2. Asigurarea continuității procesului transfrontalier privind MSP pentru bazinul Mării Negre;
 3. Sprijin pentru consolidarea capacității administrative și sprijinirea autorităților competente din Bulgaria și România pentru implementarea MSP;
 4. Sprijinirea elaborării planurilor de amenajarea a spațiului maritim din Bulgaria și România pe baza rezultatelor primului proiect MARSPLAN-BS;
 5. Dezvoltarea strategiei comune a MSP pentru zona transfrontalieră a Bulgariei și a României, abordând, de asemenea, conceptul de interacțiuni maritime-terestre (LSI) și conceptul de utilizare multiplă (MU);
 6. Participarea efectivă a părților interesate în procesului național și transfrontalier privind MSP;
 7. Utilizarea în comun a informațiilor și a datelor disponibile și partajarea cunoștințelor despre MSP în bazinul Mării Negre.