Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice

Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice desfășoară politica de stat pentru dezvoltarea regională și cooperarea teritorială europeană, amenajarea teritoriului, dezvoltarea infrastructurii rutiere, structura administrativă și teritorială a statului, dezvoltarea și consolidarea autonomiei locale. Acesta este responsabil pentru descentralizarea guvernului de stat, dezvoltarea și gestionarea sectorului de alimentare cu apă și canalizare, pentru activitățile de prevenire a influenței dăunătoare a apelor în cadrul așezărilor și geoprotecție. El îndeplinește funcții privind aprobarea planurilor generale și detaliate de dezvoltare, proiectelor de investiții și emiterea autorizațiilor de construire. Administrează și controlează activitatea generală privind cadastrul, geodezia și cartografia. Oferă îndrumare metodologică, coordonare și control asupra dezvoltării, îmbunătățirii, funcționării și utilizării sistemului de înregistrare civilă și a serviciului administrativ. Ministerul desfășoară politica de stat privind elaborarea actelor normative în domeniul proiectării și construcției și armonizarea acestora în conformitate cu legislația Uniunii Europene. Organizează, coordonează și controlează activitățile Autorității de Management pentru Programele Operaționale "Dezvoltare Regională" 2007 - 2013 și Regiunile în Creștere 2014-2020, precum și cele ale Autorității de Management a Programelor Operaționale de Cooperare Transfrontalieră la frontierele externe al Uniunii Europene.