Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) este o autoritate specializată a administrației publice centrale, cu personalitate juridică, subordonată Guvernului României.
 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este responsabil de: coordonarea programelor de cooperare teritorială, dezvoltare regională, coeziune și dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională, coordonarea altor mecanisme/instrumente/programe finanțate din fonduri externe nerambursabile, disciplina în construcții, amenajarea teritorială, urbanism și arhitectură, locuințe, unități locative, clădiri rezidențiale, izolarea termică a clădirilor, managementul și dezvoltarea imobiliară, pentru lucrări publice, construcții, administrație publică centrală și locală, descentralizare, reformă și reorganizare administrativ-teritorială, impozite și finanțe locale, dialog cu structurile asociative ale autorităților locale, dezvoltarea serviciilor publice comunitare, ajutoare de stat acordate de autoritățile administrației publice locale, parcuri industriale, gestiunea funcției publice, programarea, coordonarea, monitorizarea și controlul utilizării fondurilor nerambursabile de asistență financiară acordate României de către Uniunea Europeană pentru programele pe care le administrează.
 
În domeniile sale de activitate, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice îndeplinește funcțiile de: planificare strategică; reglementare și aprobare; reprezentare; autoritatea statului în domeniile sale de activitate; administrare; implementarea și gestionarea programelor finanțate din surse europene, naționale, precum și din alte surse stabilite din punct de vedere juridic; monitorizare și control; coordonare; certificare pentru programele de cooperare transfrontalieră 2014-2020.
 
MDRAP îndeplinește funcțiile autorității de management/autorității de management comun, autorității naționale, secretariatului tehnic comun, punctului de contact/punctului național de contact/contact național pentru programele finanțate de FEDER-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC, IPA-CBC și fonduri naționale, precum și punctului de contact de control pentru programele finanțate de ENI-CBC.
 
Atribuțiile Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice sunt implementate direct sau prin intermediul unor organisme tehnice, autorități sau instituții publice specializate subordonate, coordonate sau sub autoritatea ministerului, altor autorități împuternicite sau societăți comerciale, conform legii. MDRAP îndeplinește orice alte atribuții în domeniile sale de activitate stabilite prin acte normative și colaborează cu celelalte ministere și organisme specializate subordonate Guvernului, autorități locale, alte instituții și autorități și, potrivit legii, cu orice alte persoane juridice sau persoane fizice.