Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare in Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN INCERC”

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare in Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” a fost infiinţat în noiembrie 2009.

Institutul este continuatorul experienţei prestigioase a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare in Construcţii şi Economia Construcţiilor – INCERC, a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – URBANPROIECT, precum şi a Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitectura, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – CDCAS, precum şi a Centrului Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic – CNRRS.


Obiectul de activitate este reprezentat de prestarea de servicii de drept public şi interes naţional, în principal:

  1. Activităţi de cercetare-dezvoltare de interes public în domeniile construcţii, urbanism, dezvoltare teritorială durabilă şi locuire,
  2. Activităţi de informare şi diseminare a informaţiilor/datelor specifice, prin organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea unui punct de informare specializat pe domeniile de activitate ale INCD URBAN-INCERC.
  3. Activităţi ce decurg din calitatea de organism de certificare produse pentru construcţii, de organism de certificare sisteme de management

În afara acestor activităţi, INCD URBAN-INCERC asigură, după caz, funcţionarea secretariatelor tehnice ale comitetelor tehnice de specialitate şi ale comisiilor de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în domeniul construcţii.