A fost programată dezbaterea publică privind Planul de amenajare a spațiului maritim al Republicii Bulgaria

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

În data de 31.08.2021 de la ora 10:00, prin intermediul platformei Webex, va avea loc o dezbatere publică cu privire la proiectul Planului de amenajare a spațiului maritim al Republicii Bulgaria 2020-2035, Raportul de evaluare a mediului și evaluarea compatibilității acestuia. Informații despre eveniment sunt disponibile pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice (link) și pe portalul de consultare publică (link).

Materialele proiectului pot fi găsite în secțiunea „Pentru dezbateri publice” de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice (link), precum și pe site-ul web al Planului de amenajare a spațiului maritim al Republicii Bulgaria 2020 - 2035 (link).