ATELIER TEMATIC online: MĂSURI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA EROZIUNII COSTIERE

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

Al treilea atelier tematic: „MĂSURI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA EROZIUNII COSTIERE” în cadrul proiectului MARSPLAN-BS II (Planificare spațială maritimă transfrontalieră în Marea Neagră - Bulgaria și România), finanțat de Comisia Europeană, prin intermediul Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii EASME), din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF), va avea loc pe 11 februarie 2021.

Institutul Național pentru Cercetare și Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" din România va prezenta două studii - „O evaluare pe termen scurt și lung a modificărilor geomorfologice de-a lungul țărmului în Delta Dunării” și „Evaluarea pe termen mediu și lung a proceselor de eroziune cu aplicații GIS / GPS și imagini prin satelit a litoralului românesc” / împreună cu Institutul Național de Cercetări Marine.
Institutul Național Român pentru Cercetare și Dezvoltare în Geologie și Geoecologie Marină va prezenta raportul „Eroziune de coastă pe litoralul sudic românesc (studiu de caz zona Mangalia)”
Centrul Bulgar de Cercetare Costală și Marină va prezenta studiul privind „Măsurile de eroziune și protecție a zonei de coastă în Bulgaria: stadiul actual și lecțiile învățate”.