Comitetul de coordonare 23.11.2017

COMITETUL DE COORDONARE are responsabilitatea de a coordona și monitoriza activitatea parteneriatului.

Comitetul de coordonare este prezidat de partenerul principal. Scopul Comitetului de coordonare este de a revizui planurile de lucru și de a raporta progresul, de a accepta rezultatele și de a lua decizii cu privire la implementarea proiectului.

Comitetul de coordonare stabilește și implementează, de obicei, un sistem de monitorizare și evaluare pentru a-și îndeplini sarcinile. Progresul înregistrat în atingerea obiectivelor proiectului este evaluat, în principal, prin indicatorii de ieșiri și rezultate. Sistemul de monitorizare va acoperi efectivitatea și eficiența implementării, va evalua dacă proiectul avansează în conformitate cu planul inițial prezentat în formularul de aplicare, dacă planul de buget este implementat și dacă sunt respectate alocările pe categorii de buget, modul în care realizările proiectului se referă la cheltuielile întâmpinate (costuri/beneficii), calitatea managementului și a coordonării.

Comitetul de coordonare se reunește periodic pentru a monitoriza progresul proiectului și pentru a revizui rezultatele obținute, pentru a se asigura că obiectivele proiectului sunt realizate.

Una dintre cele mai importante probleme ale partenerilor este asigurarea controlului calității și gestionarea activităților proiectului.

Principalele puncte de discuție la întâlnirea Comitetului de coordonare, care a avut loc la 23 noiembrie 2017 la București, au fost:

 1. Raport succint asupra următoarelor activități: Elaborarea de studii detaliate pentru o analiză completă a zonelor maritime românești și bulgare; Studii de caz privind provocările majore din spațiul maritim român și bulgar.
 2. Prezentarea planului de amenajare a spațiului maritim pentru zona transfrontalieră Mangalia - Șabla.
 3. Starea proiectului: rezumatul statutului tuturor activităților; prezentarea succintă a rezultatelor pentru fiecare activitate; termenele limită pentru finalizarea activităților rămase.
 4. Deciziile privind activitățile de comunicare: stadiul implementării activităților de comunicare; materiale promoționale MARSPLAN (prezentarea materialelor care urmează a fi elaborate, discuții privind conținutul vizual, conținutul schițelor materialelor promoționale, hărți, materiale video etc.); conferință finală ASM RO - BG, 11 ianuarie 2018; site-ul web și buletinele de știri, alte activități de diseminare; instrumente orizontale care sprijină o comunicare eficientă și coordonată și valorificarea rezultatelor (plan de comunicare, lista părților interesate relevante pentru ASM); activități de sprijinire a valorificării rezultatelor;
 5. Calendarul activităților.

 

 • DSC_0014 (Medium)
 • DSC_0015 (Medium)
 • DSC_0016 (Medium)
 • DSC_0017 (Medium)
 • DSC_0018 (Medium)
 • DSC_0019 (Medium)
 • DSC_0020 (Medium)
 • DSC_0024 (Medium)
 • DSC_0025 (Medium)
 • DSC_0026 (Medium)
 • DSC_0027 (Medium)
 • DSC_0028 (Medium)
 • DSC_0032 (Medium)
 • DSC_0033 (Medium)
 • DSC_0035 (Medium)
 • DSC_0036 (Medium)
 • DSC_0038 (Medium)
 • DSC_0043 (Medium)
 • DSC_0044 (Medium)
 • DSC_0046 (Medium)
 • DSC_0051 (Medium)
 • DSC_0053 (Medium)
 • DSC_0058 (Medium)
 • DSC_0060 (Medium)
 • DSC_0062 (Medium)
 • DSC_0064 (Medium)
 • DSC_0068 (Medium)
 • DSC_0071 (Medium)
 • DSC_0074 (Medium)
 • DSC_0078 (Medium)
 • DSC_0084 (Medium)
 • DSC_0089 (Medium)
 • DSC_0090 (Medium)
 • DSC_0093 (Medium)
 • DSC_0094 (Medium)
 • DSC_0095 (Medium)
 • DSC_0099 (Medium)
 • DSC_0100 (Medium)
 • DSC_0115 (Medium)
 • DSC_0116 (Medium)
 • DSC_0118 (Medium)
 • DSC_0119 (Medium)
 • DSC_0121 (Medium)
 • DSC_0129 (Medium)
 • DSC_0130 (Medium)
 • DSC_0131 (Medium)
 • DSC_0133 (Medium)
 • DSC_0134 (Medium)
 • DSC_0137 (Medium)
 • DSC_0143 (Medium)
 • DSC_0152 (Medium)
 • DSC_0163 (Medium)
 • DSC_0165 (Medium)
 • DSC_0168 (Medium)
 • DSC_0176 (Medium)