Comitetul de coordonare 13.12.2017

COMITETUL DE COORDONARE are responsabilitatea de a coordona și monitoriza activitatea parteneriatului.

Comitetul de coordonare este prezidat de partenerul principal. Scopul Comitetului de coordonare este de a revizui planurile de lucru și de a raporta progresul, de a accepta rezultatele și de a lua decizii cu privire la implementarea proiectului.

Comitetul de coordonare stabilește și implementează, de obicei, un sistem de monitorizare și evaluare pentru a-și îndeplini sarcinile. Progresul înregistrat în atingerea obiectivelor proiectului este evaluat, în principal, prin indicatorii de ieșiri și rezultate. Sistemul de monitorizare va acoperi efectivitatea și eficiența implementării, va evalua dacă proiectul avansează în conformitate cu planul inițial prezentat în formularul de aplicare, dacă planul de buget este implementat și dacă sunt respectate alocările pe categorii de buget, modul în care realizările proiectului se referă la cheltuielile întâmpinate (costuri/beneficii), calitatea managementului și a coordonării.

Comitetul de coordonare se reunește periodic pentru a monitoriza progresul proiectului și pentru a revizui rezultatele obținute, pentru a se asigura că obiectivele proiectului sunt realizate.

Una dintre cele mai importante probleme ale partenerilor este asigurarea controlului calității și gestionarea activităților proiectului.

Principalele puncte de discuție la întâlnirea Comitetului de coordonare, care a avut loc la 13 decembrie 2017 la București, au fost:

 1. Contribuții din partea tuturor partenerilor privind informațiile necesare reprezentărilor pe hărțile ASM. Zone de pescuit; Activități de turism; Platforme + instalații și infrastructuri pentru explorarea petrolului, a gazelor și a altor surse de energie, a resurselor minerale și pentru producerea de energie din surse regenerabile - rutele de conducte de cablu și submarine și zonele lor de siguranță și zonele de protecție; Rutele de transport și fluxurile de circulație; Zone militare de instruire și formare; Zone de eroziune costieră; Căi navigabile - identificarea zonelor de conflict; Zone de ancorare; Vânt potențial - platforme eoliene.
 2. Contribuții din partea tuturor partenerilor pentru completarea Planului de amenajare a spațiului maritim (Mangalia - Șabla) - tendințele economice, conflictele majore, potențialul zonelor analizate, prioritățile zonei de studiu - Mangalia - Șabla, concluzii și recomandări. Pașii următori.
 3. Discuții privind propunerile de hărți de înaltă calitate realizate în cadrul proiectului pentru expoziția de hărți care va avea loc în cadrul conferinței finale din ianuarie 2018.
 4. Deciziile privind activitățile de comunicare: stadiul implementării activităților de comunicare (prezentarea activităților de comunicare incluse în contract); materiale promoționale MARSPLAN (prezentarea materialelor care urmează a fi elaborate, discuții privind conținutul vizual, conținutul schițelor materialelor promoționale, hărți, materiale video etc.); site-ul web și buletine de știri; alte activități de diseminare.
 5. Calendarul activităților.

 

 • DSC_0335 (Medium)
 • DSC_0343 (Medium)
 • DSC_0348 (Medium)
 • DSC_0353 (Medium)
 • DSC_0354 (Medium)
 • DSC_0361 (Medium)
 • DSC_0366 (Medium)
 • DSC_0367 (Medium)
 • DSC_0378 (Medium)
 • DSC_0388 (Medium)
 • DSC_0393 (Medium)
 • DSC_0396 (Medium)
 • DSC_0400 (Medium)
 • DSC_0402 (Medium)
 • DSC_0405 (Medium)
 • DSC_0409 (Medium)
 • DSC_0410 (Medium)
 • DSC_0417 (Medium)
 • DSC_0422 (Medium)
 • DSC_0423 (Medium)
 • DSC_0430 (Medium)
 • DSC_0435 (Medium)
 • DSC_0437 (Medium)
 • DSC_0439 (Medium)
 • DSC_0446 (Medium)
 • DSC_0449 (Medium)
 • DSC_0454 (Medium)
 • DSC_0462 (Medium)
 • DSC_0469 (Medium)
 • DSC_0473 (Medium)
 • DSC_0476 (Medium)
 • DSC_0479 (Medium)
 • DSC_0484 (Medium)
 • DSC_0486 (Medium)
 • DSC_0489 (Medium)
 • DSC_0490 (Medium)
 • DSC_0491 (Medium)
 • DSC_0507 (Medium)
 • DSC_0509 (Medium)
 • DSC_0510 (Medium)
 • DSC_0525 (Medium)
 • DSC_0528 (Medium)
 • DSC_0530 (Medium)
 • DSC_0536 (Medium)
 • DSC_0540 (Medium)
 • DSC_0543 (Medium)
 • DSC_0545 (Medium)
 • DSC_0546 (Medium)
 • DSC_0549 (Medium)
 • DSC_0550 (Medium)
 • DSC_0551 (Medium)
 • DSC_0553 (Medium)
 • DSC_0556 (Medium)
 • DSC_0557 (Medium)
 • DSC_0572 (Medium)
 • DSC_0573 (Medium)
 • DSC_0574 (Medium)
 • DSC_0578 (Medium)