Conferința - „Provocări și oportunități pentru amenajarea spațiului maritim al Mării Negre în România și Bulgaria”

La nivelul Uniunii Europene a fost recunoscută importanța mării și necesitatea de a stabili un cadru pentru amenajarea spațiului maritim.

Un pas crucial în acest sens a fost făcut odată cu adoptarea Directivei 2014/89/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim.

Conform directivei, amenajarea spațiului maritim înseamnă un proces prin care autoritățile relevante ale statului membru analizează și organizează activitățile umane în zonele marine pentru a atinge obiective ecologice, economice și sociale.

Fiecare stat membru stabilește și implementează amenajarea spațiului maritim, luând în considerare interacțiunile dintre sol și mare. Planul sau planurile rezultate sunt elaborate și produse în conformitate cu nivelurile instituționale și de guvernanță stabilite de statele membre. Conform acestei directive, fiecare stat membru trebuie să elaboreze și să implementeze amenajarea spațiului maritim cât mai curând posibil și cel târziu până la 31 martie 2021.

Principalele beneficii ale amenajării spațiului maritim sunt:

 1. Reducerea conflictelor între sectoare și crearea sinergiilor între diferitele activități.
 2. Încurajarea investițiilor – prin crearea predictibilității, a transparenței și a unor norme mai clare.
 3. Creșterea cooperării transfrontaliere – între țările UE pentru dezvoltarea rețelelor energetice, a liniilor de transport maritim, a conductelor, a cablurilor submarine și a altor activități, dar și pentru dezvoltarea unor rețele coerente de arii protejate.
 4. Protejarea mediului – prin identificarea timpurie a impactului și a oportunităților de utilizare multiplă a spațiului.

În contextul finalizării proiectului MARSPLAN - BS și a viitoarelor activități de elaborare a planului de amenajare a spațiului maritim, parteneriatul a organizat conferința finală „Provocări și oportunități pentru amenajarea spațiului maritim al Mării Negre în România și Bulgaria”, București, 11 ianuarie 2018, 1030 - 1730, Hotel Marshal Garden, Strada Dorobanților 50B, Sector 1, Sala de conferințe Panoramic.

Scopul conferinței finale este de a contribui la valorificarea rezultatelor proiectului MARSPLAN-BS în viitoarele activități naționale care urmează să fie efectuate pentru elaborarea planului de amenajare a spațiului maritim în România și Bulgaria. De asemenea, conferința are ca obiectiv diseminarea bunelor practici PSM către actorii relevanți.

 

APASĂ AICI PENTRU A VEDEA VORBITORII CONFERINȚEI MARSPLAN DE LA BUCUREȘTI DIN 11 IANUARIE 2018

 

LISTA PREZENTĂRILOR DE LA CONFERINȚĂ:


        Cuvinte de salut

 1. 01. Juan RONCO ZAPATERO, Ofițer de politici, Direcția Generală pentru Afaceri Maritime și Pescuit, Unitatea A2 - Sectoare ale economiei albastre, Acvacultură și Amenajarea spațiului maritim;
 2. 02. Greta BORG, Consilier de proiect, Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Unitatea A.3 - Fondul European Maritim și de Pescuit;

  Amenajarea spațiului maritim ca răspuns la necesitatea unei abordări integrate a activităților maritime
 3. Diana ȚENEA, Director General, Manager de proiect, Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură
 4. Gheorghe CONSTANTIN, Director, Ministerul Apelor și Pădurilor, Direcţia Managementul Resurselor de Apă, Partener al proiectului MARSPLAN BS;
 5. Cadrul instituțional pentru implementarea planului de amenajare a spațiului maritim, Bogdan GHINEA, coordonator, Unitatea pentru politici și strategii pentru dezvoltare durabilă, Departamentul de politici și strategie
 6. Experiența în implementarea amenajării spațiului maritim în statele UE, Angela SCHULTZ-ZEHDEN, Director, PLATFORMA Europeană PSM (European MSP – PLATFORM);

  Viziune strategică și recomandări strategice pentru amenajarea transfrontalieră a spațiului maritim al Mării Negre în România și Bulgaria
  Provocări și oportunități majore ale amenajării spațiului maritim pentru România și Bulgaria: o abordare a studiului de caz;
 7. Studiu de caz privind zona Eforie și Studiu de caz Acvacultura și pescuitul, Dr. Laurența ALEXANDROV, cercetător principal, Institutul Naţional de Cercetare și Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” (RO);
 8. Studiu de caz privind sistemul de dirijare a navelor, Peter KIROV, Secretar șef, Agenția Executivă "Administrația maritimă", (BG);
 9. Studiu de caz Sfântu Gheorghe, Iulian NICHERȘU Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” (RO);
 10. Studiu de caz Burgas: Interacțiunile pământ – mare, Dr. Margarita STANCHEVA, Institutul de Oceanologie - BAS (BG);
 11. Studiu de caz privind pescuitul marin și acvacultura, Dr. Laurența ALEXANDROV, cercetător principal, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" (RO);

  Viziunea strategică pentru amenajarea spațiului maritim în România și Bulgaria
 12. Mangalia - Șabla planul pilot de amenajare a spațiului transfrontalier, Constantin CHIFELEA, cercetător, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Durabilă URBAN INCERC, (RO);
 13. Importanța participării părților interesate și a autorităților relevante la elaborarea planurilor transfrontaliere de amenajare a spațiului maritim pentru Marea Neagră, Profesor Mihai GÎRŢU, Doctor, Prorector, Universitatea "Ovidius" din Constanța, (RO)
 14. Principalele recomandări de politici publice pentru amenajarea spațiului maritim transfrontalier pentru Marea Neagră în România și Bulgaria, Bogdan GHINEA, coordonator, Unitatea pentru politici și strategii pentru dezvoltare durabilă, Departamentul de politici și strategii;

  Următorii pași – De la proiectul MARSPLAN la ASM (elaborarea planului de amenajare a spațiului maritim la nivel național)
 15. Anca GINAVAR, Șef al Departamentului de Planificare Teritorială și Urbană, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, România
 16. Maria GEORGIEVA, Expert șef, Direcția Generală Planificare Strategică și Programe pentru Dezvoltare Regională, Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice, Bulgaria.

 

 • IsFineArt-11
 • IsFineArt-29
 • IsFineArt-30
 • IsFineArt-33
 • IsFineArt-36
 • IsFineArt-37
 • IsFineArt-38
 • IsFineArt-45
 • IsFineArt-46
 • IsFineArt-5
 • IsFineArt-55
 • IsFineArt-70
 • IsFineArt-75
 • IsFineArt-76
 • IsFineArt-77
 • IsFineArt-78
 • IsFineArt-8
 • IsFineArt-9
 • IsFineArt-93
 • IsFineArt-96
 • IsFineArt-97
 • IsFineArt