Cross-Border Maritime Spatial Plan for the Black-Sea Romania and Bulgaria (MARSPLAN - BS)

Marea Neagră este poarta estică a UE, o intersecție între Europa, Asia Centrală și Orientul Mijlociu, un important centru de transport și energie, o intersecție a diferitelor culturi, o regiune cu fragmentare politică, socială și economică. Marea Neagră este una dintre cele mai amenințate din Europa, considerată un bazin hidrografic "închis", cu ecosisteme unice, dinamice și sensibile, amenințate de presiunile continentale și de activitățile de coastă și maritime aflate în conflict. Are o importanță geopolitică și strategică pentru stabilitatea, coeziunea și prosperitatea regiunii și un mare potențial de dezvoltare, pentru atingerea obiectivelor "Europa 2020" pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv "creșterea albastră", într-un mod înțelept și integrat.

Obiectivele proiectului MARSPLAN BS sunt:

 • • Susținerea implementării directivei privind amenajarea spațiului maritim al UE;
 • • Crearea unui cadru instituțional pentru amenajarea spațiului maritim în zona transfrontalieră România, Bulgaria;
 • • Consolidarea cooperării transfrontaliere și a schimbului de informații între România și Bulgaria privind aspecte legate de zona maritimă;
 • • Stabilirea viziunii și a obiectivelor strategice pentru zona maritimă a Mării Negre, luând în considerare, de asemenea, interfața dintre pământ și mare;
 • • Elaborarea planului de amenajare a spațiului maritim pentru zona transfrontalieră identificată România-Bulgaria (Mangalia - Șabla);
 • • Contribuirea la o diseminare mai largă a tuturor informațiilor culese asupra amenajării spațiului maritime pentru zona Mării Negre și a celor mai bune practici către toate părțile relevante.

Bugetul estimat al proiectului este de 2.048.921 euro, din care 1.639.137 euro reprezintă grantul Comisiei Europene prin intermediul EASME (Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii).

Parteneriatul proiectului include principalele autorități publice din România și Bulgaria cu atribuții legate de implementarea directivei MSP, deoarece acestea coordonează planificarea spațială (pentru zone terestre și marine), transport (inclusiv navigație) și protecția mediului și managementul integrat al zonei de coastă. Partenerii proiectului sunt:

Partener nr. 1 Partener Principal –  Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MRDPAFE România);
Partener nr. 2 – Ministerul Dezvoltării Regionale (Bulgaria);
Partener nr. 3 – Ministerul Apelor și Pădurilor (Romania);
Partener nr. 4 – Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” (România);
Partener nr. 5 – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Protecția Mediului-Delta Dunării din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare (Tulcea, România);
Partener nr. 6 – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN INCERC (România);
Partener nr. 7 – Universitatea Ovidius din Constanța (România);
Partener nr. 8 – Institutul de Oceanologie Academia Bulgară de Științe (Bulgaria);
Partener nr. 9 – Agenția Executivă Administrația maritimă (Bulgaria);
Partener nr. 10 – Compania bulgară de infrastructură pentru porturi (Bulgaria).

Perioada de implementare a proiectului este de 30 de luni. Proiectul va fi finalizat pe 13 februarie 2018.

Pachete de lucru pentru implementarea activităților prevăzute în proiect:

Pachetul de lucru 1: Dezvoltarea amenajării spațiului maritim transfrontalier

Obiectivele principale:

 • - Sprijinirea pregătirii cadrului național și transfrontalier de amenajare a spațiului maritim în România și Bulgaria;
 • - Stabilirea cadrului metodologic pentru elaborarea planului de amenajare a spațiului maritim transfrontalier;
 • - Elaborarea unui plan de amenajare a spațiului maritim pentru zona transfrontalieră;
 • - Pregătirea instrumentelor interdisciplinare pentru analiza și monitorizarea amenajării spațiului maritim.

Activitățile care vor fi realizate în cadrul proiectului în acest pachet de lucru:

1) Evaluarea inițială
Această activitate include următoarele sub-activități:
1.1 - Elaborarea de studii detaliate pentru o analiză completă a zonelor maritime românești și bulgare;
1.2 - Studii de caz privind provocările majore din spațiul maritim român și bulgar;
1.3 - Revizuirea cadrului instituțional și legislativ relevant pentru amenajarea spațiului maritim al Mării Negre în România și Bulgaria.

Rezultatele estimate:

 • - Colectarea datelor și elaborarea rapoartelor de cercetare în domeniile cele mai importante pentru amenajarea spațiului maritim - studii și analize privind Marea Neagră;
 • - 5 studii de caz - analiza detaliată a domeniilor cheie și a aspectelor strategice ale sectorului;
 • - Consolidarea bazei de cunoștințe a activităților maritime și de coastă în Bazinul Mării Negre;
 • - Integrarea și coordonarea principalilor actori, idei, resurse, proiecte, zone de coastă și marine, priorități regionale și de planificare spațială;
 • - Analiza cadrului instituțional și legislativ în ceea ce privește MSP: cele mai importante provocări și soluții.

2) Pregătirea cooperării transfrontaliere în MSP
Sub-activități:
2.1 - Stabilirea cadrului instituțional pentru cooperarea în cadrul MSP transfrontalier;
2.2 - Definirea metodologiei comune de analiză și amenajare a spațiului pentru zona transfrontalieră maritimă;
2.3 - Cadrul strategic comun pentru amenajarea spațiului maritim în România și Bulgaria;
2.4 - Elaborarea unui plan de amenajare a spațiului maritim pentru zona transfrontalieră (Mangalia - Șabla).

Rezultatele estimate:

 • - Cadrul de cooperare și configurare instituțională pentru cooperarea transfrontalieră dintre România și Bulgaria, extinse în alte țări ale Mării Negre;
 • - Metodologie comună pentru analiză și amenajare spațială;
 • - Furnizarea unui mecanism de durată pentru schimbul de informații între statele membre;
 • - Capacitatea construită pentru implementarea directivei MSP în România și Bulgaria;
 • - Indicatori și proceduri definite pentru monitorizarea implementării MSP în zona transfrontalieră a Mării Negre;
 • - Planul de amenajare a spațiului maritim pentru zona transfrontalieră (Mangalia-Șabla);
 • - Cadrul strategic comun al MSP pentru limbile română și bulgară;
 • - Principiile de amenajare ale spațiului maritim, viziunea și obiectivele comune (cel puțin pentru România și Bulgaria).

3) Stabilirea unui sistem de monitorizare a zonei Mării Negre
Sub-activități:
3.1 - Crearea unei baze de date comune a spațiului pentru zonele maritime din România și Bulgaria;
3.2 - Definirea indicatorilor care trebuie monitorizați și a procedurilor de monitorizare;
3.3 - Crearea unui centru de schimb de date care să sprijine activitățile de amenajare ale spațiului maritim transfrontalier.

Rezultatele estimate:

 • - Baze de date comune ale spațiului pentru zonele maritime din România și Bulgaria;
 • - Proceduri de monitorizare pentru MSP în Marea Neagră;
 • - Intensificarea schimbului de date și informații privind zona maritimă între România și Bulgaria, precum și cu alte țări ale Mării Negre;
 • - Îmbunătățirea accesului părților interesate și al publicului la datele și informațiile maritime;
 • - Centrul de partajare a datelor (pentru a sprijini activitățile de amenajare a teritoriului maritim transfrontalier).

Pachetul de lucru 2: Management de Proiect

Acest pachet de lucru include toate activitățile legate de activitățile fizice, administrative, juridice și financiare care sunt necesare pentru implementarea cu succes a proiectului. Această componentă include activitățile între partenerii proiectului cu scopul de a crea și executa un mecanism de schimb de informații la nivel transsectorial și transfrontalier, viabil și durabil în timp pentru acest proiect.

Rezultatele estimate:

 • - Crearea și buna funcționare a structurilor de conducere: consiliul consultativ, comitetul de conducere, grupurile tematice de lucru;
 • - 3 reuniuni ale consiliului consultativ;
 • - 4 reuniuni ale Comitetului de conducere;
 • - 10 grupuri de lucru tematice;
 • - certificarea proiectelor de calitate;
 • - activități de control și management care vor garanta un proiect de succes;

Pachetul de lucru 3: Comunicare și diseminare

Activitățile desfășurate în cadrul acestei componente ar viza difuzarea activităților și a realizărilor proiectului în afara proiectului pentru părțile interesate relevante din ambele țări, bazinul Mării Negre și Europa (de exemplu, statele învecinate, Convențiile maritime regionale, agențiile specializate).

Pachetul de lucru 4 : Lecții învățate

Activitățile din cadrul acestui pachet de lucru vizează asigurarea rezultatelor proiectului după durata de implementare a acestuia, realizată prin adaptarea și armonizarea legislației în țările partenere Bulgaria și România. În ceea ce privește diseminarea lecțiilor învățate, există două obiective principale care ar trebui atinse:

 • - posibilitatea extinderii cooperării dintre autoritățile române și bulgare în alte state ale bazinului Mării Negre;
 • - posibilitatea ca alte instituții să învețe din experiența partenerilor de proiect și astfel să poată replica eficient activitățile proiectului în alte spații maritime transfrontaliere.

Rezultatele estimate:

 • - Note de informare cu lecțiile învățate pentru toate activitățile;
 • - Notă conceptuală privind utilizarea abordării MSP în alte țări din bazinul Mării Negre;
 • - Raport cu concluzii și recomandări de politică ;
 • - Participarea activă la conferințe.

About MARSPLAN BS Project