НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО, ГРАДОУСТРОЙСТВОТО И УСТОЙЧИВОТО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ "URBAN INCERC"

Националният институт за научни изследвания, развитие, градоустройство и устойчиво териториално развитие "URBAN-INCERC" е създаден през ноември 2009 г.
Институтът е продължение на престижния опит на Националния институт за изследвания и развитие на строителството и строителната икономика - INCERC, на Националния институт за изследвания и развитие на градоустройството и градското планиране - URBANPROIECT, както и на Националния център за изследвания и развитие и документиране на строителството, архитектурата , градоустройството и планирането - CDCAS, както и на Националния център за намаляване на сеизмичния риск - CNRRS.


Предметът му на дейност е предоставянето на услуги от публично право и национален интерес, главно:

  1. Дейности за научноизследователска и развойна дейност от обществен интерес в областта на строителството, урбанизацията, устойчивото териториално развитие и жилищното настаняване,

  2. Дейности по информиране и разпространение на информация / конкретни данни чрез организиране, функциониране и разработване на специализиран информационен пункт за областите на дейност на INCD URBAN-INCERC.

  3. Дейности, произтичащи от качеството на орган за сертифициране на продукти за строителството, орган за сертифициране на системи за управление.

    Освен тези дейности, INCD URBAN-INCERC осигурява, според случая, функционирането на техническите секретариати на специализираните технически комитети и на комисиите за технико-професионална атестация на специалистите с дейност в областта на строителството.