Целта на тази дейност е да се разработи План за морско пространствено планиране за трансграничния регион (Мангалия - Шабла), който да се съсредоточи върху основните правила за развитие на морското пространство и взаимодействието с крайбрежната зона, като се концентрира върху социални аспекти, върху околната среда и всички области, за да се докаже ефективността на методологическата и институционалната рамка.

Планът за морско пространствено планиране има за цел да координира усилията за създаване на обща визия за развитие.

Планът за морско пространствено планиране за трансграничния регион (Мангалия - Шабла) ще използва разпоредбите на Общата стратегическа рамка и ще детайлизира предложенията по интегриран начин.