За да се разработи методологията за пространствено планиране и да се съберат най-важните данни, партньорите действаха на базата на надеждна обща методология. Този резултат ще бъде използван в процеса на интеграция с инструменти за пространствено планиране (като например инструменти за участие и инструменти за проектиране), за да се получат сценарии, които в крайна сметка да доведат до пълна и интегрирана методика за пространствено планиране. Благодарение на своята крайбрежна зона, включително делтата на река Дунав, на туристическите райони и важните градски райони, както и на много важното природно, културно и икономическо наследство, което се променя непрекъснато, този проект ще бъде завършен с бъдещи насоки за развитие, според спецификациите в методологията за планиране от пространството.

Методологията ще бъде използвана, за да има единен подход към събирането и анализа на данни и да се реализира плана за пространствено планиране за избрания трансграничен регион.