Бургас е вторият по големина град на българското черноморско крайбрежие и четвърти по големина национален град, като е един от най-важните туристически, културни, индустриални и транспортни центрове в България. Поради важността си на териториално ниво, той представлява високо ниво на развитие на инфраструктурата и икономическите услуги, като същевременно е едно от най-важните пристанища на Черно море.


Допълването между пристанищните и летищните функции води до определянето на града като важен интермодален център на местно, национално и трансгранично равнище,функции, които подобряват динамиката на пространствените дейности.


Градът е заобиколен от множество защитени природни територии (земя и вода), признати за тяхното биоразнообразие и ресурси.
Казусът ще проследи взаимодействието между сушата и морето, със специален акцент върху биоразнообразието и въздействието на инфраструктурата върху морското пространство.