Зона Ефорие Норд Ефорие Суд

Районът Ефорие Норд – Ефорие Суд се намира в централната част на крайбрежния район, състоящ се от две населени места с постоянни спа центрове. Дълъг е около 10 километра и граничи на север с Аджиджа и южно с Тузла. В непосредствена близост до тези населени места е езерото Текиргьол, известно с лечебните свойства на своята кал - езеро, което осигурява връзката между развлекателния и балнеоложкия туризъм, с разнообразни развлекателни съоръжения, спортни площадки, плувни басейни с водни съоръжения и др.

Прочетете още

Бургас

Бургас е вторият по големина град на българското черноморско крайбрежие и четвърти по големина национален град, като е един от най-важните туристически, културни, индустриални и транспортни центрове в България. Поради важността си на териториално ниво, той представлява високо ниво на развитие на инфраструктурата и икономическите услуги, като същевременно е едно от най-важните пристанища на Черно море.

Прочетете още

Организиране и експлоатация на транспортните маршрути в морския район

Навигацията и организирането на морските маршрути са основни аспекти на начина на конфигуриране на икономиката на национално и международно равнище, като по този начин получават най-често политически и икономически значения.

Прочетете още

Аквакултурата и риболова в трансграничната зона Румъния-България

Рибната популация е общ природен ресурс за всички страни, граничещи с Черно море. В същото време сред природните богатства на Румъния и България, аквакултурата и риболовните ресурси са заемали и все още заемат важно място в области от национален интерес. В този контекст, една от най-важните съставни части на риболовното наследство е представлявана от площта, заемана от изключителната икономическа зона на Черно море.

Прочетете още

Село Свети Георги (Сфънту Георге)

Село Свети Георги, крайната точка на Румъния, представлява едно от най-важните местности в делтата на река Дунав, което се счита за определящо за сложността, разнообразието и спецификата на тази област.

Прочетете още