Основните резултати от проекта:

 • - План за морско пространствено планиране за трансграничната зона (Румъния - България);
  - Доклад за законодателната и институционална рамка на морското пространствено планиране на Черно море;
  - Интегриран доклад - подробен анализ на българските и румънските морски зони;
  - Казуси;
  - Обща методология за анализ и пространствено планиране;
  - Общи принципи, стратегическа визия и цели на МПП.