УНИВЕРСИТЕТ „ОВИДИУС“ В КОНСТАНЦА

Университетът "Овидиус" в Констанца е публично висше учебно заведение, основано през 1961 г. и станал всеобхватен, мултикултурен университет през 1990 г. С близо 15 000 студенти и повече от 1000 служители, университетът е най-голямата институция за висше образование в Европейския съюз по Черноморието. С национални и международни акредитирани учебни програми и в трите цикъла на обучение в различни области, като се започне от медицината и науките за живота и се продължи с приложни науки и инженерство, социални науки, икономика и право, хуманитарни науки, изкуства и теология, университетът е силен център на образованието и научните изследвания в много динамичен икономически район, характеризиращ се с разнообразие и етническа и религиозна толерантност.