ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Изпълнителна агенция “Морска администрация” е специализирана административна структура към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България. Агенцията е юридическо лице със седалище в София с регионални дирекции в Бургас, Варна, Лом и Русе. Агенцията осъществява следните функции: осигуряване безопасността на корабоплаването в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България, осигуряване на реалната връзка между държавата и корабите, плаващи под българско знаме, упражняване на контрол по спазването на условията за безопасност на корабоплаването спрямо кораби плаващи под българско или чуждо знаме, подготовка и издаване на свидетелства за правоспособност на морските лица, упражняване на контрол за предоставяните услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства, вътрешните водни пътища, каналите и пристанищата на Република България, осъществяване на търсене и спасяване на търпящи бедствие хора, кораби и самолети в българския морски отговорен район за търсене и спасяване и във вътрешните водни пътища на Р България, упражнявана на държавен екологичен контрол на корабоплаването за предотвратяване замърсяването на околната среда от кораби, регистри и контрол на пристанища и пристанищни оператори.