Заключителна конференция по проекта MARSPLAN BS II

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

На 25-ти ноември 2021 г. в онлайн формат се проведе заключителната конференция по проекта MARSPLAN – BS II под надслов „Извлечени поуки за съгласувано морско пространствено планиране в Черно море“. Над 80 бяха участниците, сред тях - експерти по морско пространствено планиране, представители на Комисията за защита на Черно море от замърсяване, на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество и всички партньори по проекта, както и представители на Изпълнителната агенция по климат, околна среда и инфраструктура“ (CINEA) и Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ (DG MARE) към Европейската комисия и др.

Ръководителят на проекта от българска страна Ангел Гьорев представи целите, дейностите и постигнатите резултати по проекта, а представителят на румънското Министерство на развитието, обществените работи и администрация Богдан Гиня обобщи научените уроци от разработването на визията за морско пространствено планиране в Черно море.

Представителят на ЕК Хуан Ронко приветства взаимодействието между България и Румъния в областта на морското пространствено планиране и увери, че двете страни имат подкрепата на ЕК да продължат работата си в тази посока.

Беше представен анализ на конфликтите на морското използване и околната среда, както и общата рамка, така и във връзка с националните морски пространствени планове. Интегриране на взаимодействията земя-море в морското пространствено планиране, прилагане на методологията на взаимодействието „суша-море“ – казус за бреговата ерозия, популяризирането на морското пространствено планиране, споделяне на добрите практики от различни региони на света, както и много други интересни анализи и данни бяха част от обсъдените теми.

Проектът за трансгранично морско пространствено планиране за Черно море – България и Румъния MARSPLAN BS-II се осъществява с помощта на Европейската агенция по климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) към Европейския фонд за морско дело и рибарство. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е водеща организация по изпълнението му, съвместно с Министерството на развитието, публичните дейности и администрацията на Румъния и още 6 ключови български и румънски организации - Националния център за териториално развитие, Центъра за брегови и морски изследвания–Варна, и Bисшето военноморското училище "Никола Йонков Вапцаров"–Варна. Партньори от румънска страна са Министерството на развитието, благоустройството и публичната администрация, ГЕОЕКОМАР, Института за морски изследвания - "Григоре Антипа" и Университет "Овидиус“ - Констанца.

Основната цел на проекта MARSPLAN BS-II е да подкрепи съгласуваното междусекторно морско пространствено планиране в България и Румъния и да създаде дълготраен механизъм за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн.

 

Gallery

 • Final-Conf-01
 • Final-Conf-02
 • Final-Conf-03
 • Final-Conf-10
 • Final-Conf-11
 • Final-Conf-12
 • Final-Conf-2
 • Final-Conf-3
 • Final-Conf-4
 • Final-Conf-5
 • Final-Conf-6
 • Final-Conf-7
 • Final-Conf-8
 • Final-Conf-9

 

Presentations