Второ заседание на Консултативния съвет по проекта MARSPLAN-BS II

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

На 16-ти ноември в онлайн формат се проведе второто заседание на Консултативния съвет по проект „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море – България и Румъния“ – MARSPLAN-BS II. Организатор на събитието беше Министерството на регионалното развитие и благоустройството, България.

Участваха представители на всички институции, работещи по проекта - Националния център за териториално развитие, Центъра за брегови и морски изследвания–Варна, и Bисшето военноморското училище "Никола Йонков Вапцаров"–Варна, от румънска страна - Министерството на развитието, благоустройството и публичната администрация, ГЕОЕКОМАР, Института за морски изследвания - "Григоре Антипа" и Университет "Овидиус“ - Констанца.2nd AB web

В срещата се включиха членовете на Консултативния съвет Олександър Непрокин, Ирина Макаренко, Емилиано Рамиери, Мамука Гвилава, Яцек Зауха и Росица Стоева.

Беше направен преглед на дейностите по проекта и постигнатите до момента резултати. Членовете на Консултативния съвет изразиха задоволство от извършената работа по проекта.

Проектът MARSPLAN-BS II се осъществява с помощта на Европейската агенция по климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) към Европейския фонд за морско дело и рибарство по Споразумение /EMFF/2018/ 1.2.1.5/01/SI2.806725 в рамките на 30 месеца - от юли 2019 г. до края на настоящата година от консорциум, съставен от осем партньори от България и Румъния. Основната му цел е да подкрепи съгласуваното междусекторно морско пространствено планиране в България и Румъния в рамките на Директива 2014/89/ЕС на МСП и да създаде дълготраен механизъм за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн.