Ще се проведе Трето заседание на Управителния Комитет по проект MARS PLAN-BS II

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

Въпреки глобалната пандемия, причинена от COVID-19, процесът на морско пространствено планиране продължава. В четвъртък, 26 ноември 2020 г., ще се проведе Третото заседание на Управителния комитет в рамките на проекта MARSPLAN-BS II. Срещата е организирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България и поради мерките за безопасност ще се проведе във видеоконферентен формат. Всички партньори от проекта MARSPLAN-BS II, както и представители на ГД „Морско дело и рибарство“ към Европейската комисия и Европейската агенция за малки и средни предприятия ще вземат участие в Управителния комитет.