Тематичен семинар Туристически дейности

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

Във връзка с изпълнението на проект „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море България – Румъния“ MARSPLAN – BS II, който се финансира от Европейската комисия, Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME), Европейски фонд за морско дело и рибарство (EMFF), на 5 ноември 2020 г. ще се проведе Тематичен семинар: „Туристически дейности“.

Поради мерките за безопасност, срещата ще се проведе във видеоконферентен формат, а организатор е Университетът „Овидий” в Констанца. Крайбрежният и морски туризъм имат решаващо значение за развитието на „Синята икономика“ в двете страни и са сериозно засегнати от Корона вирусната пандемия. С помощта на инструментите на морското пространствено планиране, участниците ще дискутират силните и слаби страни, както и бъдещите тенденции за развитие в сектора и отвъд неговите рамки.

Draft Agenda Tourism Workshop