Предстои да се проведе заседание на Консултативния съвет по Проект MARSPLAN BS II и интердисциплинарен семинар на тема „Синя синергия“

На 09.07.2020 г. в Експозиционен център „Флора“, Морската градина – гр. Бургас, ще се проведе първото заседание на Консултативния съвет по Проект MARSPLAN – BS II „Трансгранично морско пространствено планиране в Черно море – България и Румъния“.

Прочетете още

Второто заседание на Управителния Комитет по проект MARS PLAN-BS II

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

Въпреки глобалната пандемия, причинена от COVID-19, процесът на морско пространствено планиране продължава. В четвъртък, 7 май 2020 г., ще се проведе Второто заседание на Управителния комитет в рамките на проекта MARSPLAN-BS II. Поради мерките за безопасност, срещата ще се проведе във видеоконферентен формат и е организирана от Министерството на благоустройството, развитието и администрацията на Румъния. Всички партньори от проекта MARSPLAN-BS II, както и представители на ГД „Морско дело и рибарство“ към Европейската комисия и Европейската агенция за малки и средни предприятия ще вземат участие в Управителния комитет.

Прочетете още

ОТКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ MARSPLAN BS II Project

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

На 10.10.2019 г. в хотел “Рамада” в гр. София се проведе встъпителна конференция по Проект MARSPLAN – BS II „Трансгранично морско пространствено планиране в Черно море – България и Румъния“. Проектът се финансира от Европейския фонд за морско дело и рибарство по Споразумение за безвъзмездни средства за действие с множество бенефициенти EASME/EMFF/2018/1.2.1.5/01/SI2.806725 и има за цел да подпомогне координирането на България и Румъния в процеса на морското пространствено планиране, според изискванията на европейската Директива 2014/89/ЕС, както и да създаде дългосрочен механизъм за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн. Очаква се до края на месец март 2021 г. България и Румъния да представят в Европейската комисия готовите си национални морски пространствени планове.

Прочетете още