Заключителна конференция по проекта MARSPLAN BS II

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

На 25-ти ноември 2021 г. в онлайн формат се проведе заключителната конференция по проекта MARSPLAN – BS II под надслов „Извлечени поуки за съгласувано морско пространствено планиране в Черно море“. Над 80 бяха участниците, сред тях - експерти по морско пространствено планиране, представители на Комисията за защита на Черно море от замърсяване, на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество и всички партньори по проекта, както и представители на Изпълнителната агенция по климат, околна среда и инфраструктура“ (CINEA) и Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ (DG MARE) към Европейската комисия и др.

Прочетете още

Второ заседание на Консултативния съвет по проекта MARSPLAN-BS II

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

На 16-ти ноември в онлайн формат се проведе второто заседание на Консултативния съвет по проект „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море – България и Румъния“ – MARSPLAN-BS II. Организатор на събитието беше Министерството на регионалното развитие и благоустройството, България.

Прочетете още

Предстои публично обществено обсъждане на проекта за Морски пространствен план на Република България

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

На 31.08.2021г. от 10:00 ч. през платформата Webex ще се проведе публично обществено обсъждане на проекта за Морския пространствен план на Република България 2020-2035, Доклада за екологичната оценка и оценката за съвместимост към него. Информация за събитието е достъпна на: сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (link) и в „Портала за обществени консултации“ (link).

Прочетете още

Предстоящ семинар на тема „Мерки за брегова защита срещу ерозията“ по проекта MARSPLAN-BS II

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

На 11 февруари 2021 година ще се проведе тематичен електронен семинар „Мерки за брегова защита срещу ерозията“. Той е организиран от Университета „Овидий“ в Констанца и е част от изпълнението на проекта „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море България – Румъния“ MARSPLAN – BS II, който се финансира от Европейската комисия.

Прочетете още

Ще се проведе Трето заседание на Управителния Комитет по проект MARS PLAN-BS II

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

Въпреки глобалната пандемия, причинена от COVID-19, процесът на морско пространствено планиране продължава. В четвъртък, 26 ноември 2020 г., ще се проведе Третото заседание на Управителния комитет в рамките на проекта MARSPLAN-BS II. Срещата е организирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България и поради мерките за безопасност ще се проведе във видеоконферентен формат. Всички партньори от проекта MARSPLAN-BS II, както и представители на ГД „Морско дело и рибарство“ към Европейската комисия и Европейската агенция за малки и средни предприятия ще вземат участие в Управителния комитет.

Тематичен семинар Туристически дейности

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

Във връзка с изпълнението на проект „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море България – Румъния“ MARSPLAN – BS II, който се финансира от Европейската комисия, Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME), Европейски фонд за морско дело и рибарство (EMFF), на 5 ноември 2020 г. ще се проведе Тематичен семинар: „Туристически дейности“.

Прочетете още

Предстои да се проведе заседание на Консултативния съвет по Проект MARSPLAN BS II и интердисциплинарен семинар на тема „Синя синергия“

На 09.07.2020 г. в Експозиционен център „Флора“, Морската градина – гр. Бургас, ще се проведе първото заседание на Консултативния съвет по Проект MARSPLAN – BS II „Трансгранично морско пространствено планиране в Черно море – България и Румъния“.

Прочетете още

Второто заседание на Управителния Комитет по проект MARS PLAN-BS II

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

Въпреки глобалната пандемия, причинена от COVID-19, процесът на морско пространствено планиране продължава. В четвъртък, 7 май 2020 г., ще се проведе Второто заседание на Управителния комитет в рамките на проекта MARSPLAN-BS II. Поради мерките за безопасност, срещата ще се проведе във видеоконферентен формат и е организирана от Министерството на благоустройството, развитието и администрацията на Румъния. Всички партньори от проекта MARSPLAN-BS II, както и представители на ГД „Морско дело и рибарство“ към Европейската комисия и Европейската агенция за малки и средни предприятия ще вземат участие в Управителния комитет.

Прочетете още

ОТКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ MARSPLAN BS II Project

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

На 10.10.2019 г. в хотел “Рамада” в гр. София се проведе встъпителна конференция по Проект MARSPLAN – BS II „Трансгранично морско пространствено планиране в Черно море – България и Румъния“. Проектът се финансира от Европейския фонд за морско дело и рибарство по Споразумение за безвъзмездни средства за действие с множество бенефициенти EASME/EMFF/2018/1.2.1.5/01/SI2.806725 и има за цел да подпомогне координирането на България и Румъния в процеса на морското пространствено планиране, според изискванията на европейската Директива 2014/89/ЕС, както и да създаде дългосрочен механизъм за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн. Очаква се до края на месец март 2021 г. България и Румъния да представят в Европейската комисия готовите си национални морски пространствени планове.

Прочетете още