ОТКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ MARSPLAN BS II Project

На 10.10.2019 г. в хотел “Рамада” в гр. София се проведе встъпителна конференция по Проект MARSPLAN – BS II „Трансгранично морско пространствено планиране в Черно море – България и Румъния“. Проектът се финансира от Европейския фонд за морско дело и рибарство по Споразумение за безвъзмездни средства за действие с множество бенефициенти EASME/EMFF/2018/1.2.1.5/01/SI2.806725 и има за цел да подпомогне координирането на България и Румъния в процеса на морското пространствено планиране, според изискванията на европейската Директива 2014/89/ЕС, както и да създаде дългосрочен механизъм за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн. Очаква се до края на месец март 2021 г. България и Румъния да представят в Европейската комисия готовите си национални морски пространствени планове.

Прочетете още

Kick-Off Meeting MARSPLAN - BS II Bg

На 9.10.2019 г. в хотел “Рамада”, гр. София се проведе встъпителна среща на екипите по проект MARSPLAN - BS II „Трансграничното морско пространствено планиране за Черно море – България и Румъния“ (KICK-OFF MEETING).

Прочетете още

Конференция - "Предизвикателства и възможности за морско пространствено планиране на Черно море в Румъния и България"

На равнището на Европейския съюз са признати значението на морето и необходимостта от създаване на рамка за морско пространствено планиране.

Съществена стъпка в тази посока беше приемането на Директива 2014/89 /ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за създаване на рамка за морското пространствено планиране.

Прочетете още