Конференция - "Предизвикателства и възможности за морско пространствено планиране на Черно море в Румъния и България"

На равнището на Европейския съюз са признати значението на морето и необходимостта от създаване на рамка за морско пространствено планиране.

Съществена стъпка в тази посока беше приемането на Директива 2014/89 /ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за създаване на рамка за морското пространствено планиране.

Прочетете още

Координационен комитет 13.12.2017г.

КООРДИНАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ има отговорността да координира и мониторизира дейността на партньорството.

Координационният комитет се председателства от основния партньор. Целта на Координационния комитет е да преразгледа работните планове и да докладва за напредъка, да приеме резултатите и да вземе решения за изпълнението на проекта.

Прочетете още

Координационен комитет 23.11.2017г.

КООРДИНАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ има отговорността да координира и мониторизира дейността на партньорството.

Координационният комитет се председателства от основния партньор. Целта на Координационния комитет е да преразгледа работните планове и да докладва за напредъка, да приеме резултатите и да вземе решения за изпълнението на проекта.

Прочетете още