Cross-border Maritime Spatial Planning for Black Sea, Bulgaria and Romania (MARSPLAN-BS II)

 1. Координатор - Министерство на регионалното развитие и благоустройството (MRDPW) на България - Project Manager - Angel GYOREV, Senior Associate in European projects and programs management, DG "Strategic Planning and Programmes for Regional Development"; Facebook
 2. Министерство на благоустройството, развитието и администрацията (MDPWA) на Румъния - Project Manager - Bogdan GHINEA, Head of unit, General Directorate of Regional Development and Infrastructure, Policies and Strategies Department;
 3. Национален център за регионално развитие (NCRD), България;
 4. Национален институт за морски изследвания и разработки „GrigoreAntipa” (NIMRD), Румъния;
 5. Център за крайбрежни и морски изследвания (CCMS), България;
 6. Национален институт за изследвания и разработки за морска геология и геоекология (GeoEcoMar), Румъния;
 7. Университет „Овидий“ в Констанца (OUC), Румъния;
 8. Военноморска академия „Никола Вапцаров” (NVNA), България.

Cross-Border Maritime Spatial Plan for the Black-Sea Romania and Bulgaria (MARSPLAN - BS)

 1. Водещ партньор - Министерство на благоустройството, развитието и администрацията (MPWDA) на Румъния - Project Manager - Bogdan GHINEA, Head of unit, General Directorate of Regional Development and Infrastructure, Policies and Strategies Department;
 2. Министерство на регионалното развитие и благоустройството (MRDPW) на България - Project Manager - Maria GEORGIEVA, State expert, DG "Strategic Planning and Programmes for Regional Development";
 3. Министерство на водите и горите (MWF), Румъния;
 4. Национален институт за морски изследвания и разработки „G.Antipa” (NIMRD), Румъния;
 5. Национален институт за изследвания и разработки на делтата на Дунав (DDNI), Румъния;
 6. Национален институт за изследвания и развитие в строителството, градоустройството и устойчивото пространствено развитие (URBAN-INCERC), Румъния
 7. Университет „Овидий“ в Констанца (OUC), Румъния;
 8. Институт по океанология - Българска академия на науките (IO-BAS), България;
 9. Изпълнителна агенция "Морска администрация" (EA MA), България;
 10. Българска пристанищна инфраструктурна компания (BPI Co.), България.

свържете се с нас