ОБЩ МСП

  • Директива 2014/89/ЕС

    Директивата за морското пространствено планиране - Директива 2014/89 / ЕС за определяне на рамка за морското пространствено планиране предоставя правно основание за национални и трансгранични инициативи за морско пространствено планиране, като от държавите-членки на ЕС се изисква да изготвят планове за морско пространствено планиране възможно най-скоро, до 31 март 2021 г. Основната цел на морското пространствено планиране е да насърчава устойчивото развитие и да идентифицира начините за...

    Прочетете още...

  • Процесът на разработване на План за морско пространствено планиране - опитът на Румъния

    Основната дейност на проекта е разработването на План за морско пространствено планиране (МПП) за трансграничната зона (Мангалия-Шабла), който ще се съсредоточи върху основните нормативни актове за развитието на площта на морското пространство и взаимодействието му с крайбрежната зона, като се концентрира върху социални, екологични аспекти и всички области, за да се докаже ефективността на методологичната и институционалната рамка. МПП ще координира усилията за създаване на обща визия за...

    Прочетете още...