ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) управлява инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение и предоставя услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването.

Предметът на дейност и статутът на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” са регламентирани в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

ДППИ има четири териториални и три специализирани поделения, ситуирани в градовете Бургас, Варна, Лом и Русе.