Интердисциплинарен семинар “Синя синергия” по проект MARSPLAN BS II

На 10 юли 2020 г. в Експозиционен център „Флора“, Морската градина – гр. Бургас, се проведе Интердисциплинарен семинар “Синя синергия” по проект MARSPLAN – BS II „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море – България и Румъния“. Събитието беше адресирано изключително до българската страна.


Семинарът бе открит от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и се проведе при пълно спазване на противоепидемичните мерки.

Приветствие към участниците отправи и кметът на община Бургас Димитър Николов, който подчерта значението на плана за развитието на морските общини. Участие в семинара взеха водещи експерти по морското пространствено планиране, както и специалисти по опазването на морската околна среда, морски транспорт, рибарство и аквакултури, които представиха напредъка по проекта, отправиха основни послания и споделиха своя опит.

Морското пространствено планиране е важна тема за развитието на Черно море. С морския пространствен план се цели баланс между икономическото развитие и опазването на Черноморието. Основните му приоритети са опазването на морските екосистеми, икономическото и социално развитие на крайбрежните общности, съхраняване на културното наследство, устройство на крайбрежието, морските пътища и корабоплаването, зоните за спорт и туризъм и др. Важна част от неговото разработване е трансграничното синхронизиране със съседните морски държави.

За реализирането на плана се изготвя GIS базирана платформа, в която над 20 организации ще предоставят данни за крайбрежието и морските територии – климат, защитени територии, демография, морски транспорт, рибарство и аквакултури, биоразнообразие, геология, туризъм, комуникационни системи и др.

До края на годината трябва да приключат обществените обсъждания по проекта на Морски пространствен план на Република България за периода 2021 – 2035 г. Стратегическият документ се разработва от Националния център по териториално развитие по задание на МРРБ, както и със средства, осигурени от европейско финансиране.

До 31 март 2021 г. планът ще бъде представен на Европейската комисия.

  • DSC_0467
  • DSC_0473
  • DSC_0476
  • DSC_0484
  • DSC_0486
  • DSC_0487
  • DSC_0489
  • DSC_0498
  • DSC_0502