Проведе се заседание на Консултативния съвет по Проект MARSPLAN BS II

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

На 9 юли 2020 г. в Експозиционен център „Флора“, Морската градина – гр. Бургас, се проведе първото заседание на Консултативния съвет по Проект MARSPLAN – BS II „Трансгранично морско пространствено планиране в Черно море – България и Румъния“.


Поради мерките за безопасност, свързани с Covid-19, международните експерти, членове на Консултативния съвет, както и румънските партньори, присъстваха чрез платформата за видеоконферентна връзка, а българските партньори имаха възможността да присъстват лично.

В качеството си на водещ партньор по проекта, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, бе организатор на срещата. От българска страна присъстваха: Националният център за териториално развитие, Центърът за брегови и морски изследвания – Варна и Висшето военноморското училище "Никола Йонков Вапцаров" – Варна.

Румънските партньори, които взеха участие в срещата са: – Министерството на регионалното развитие и публичната администрация, Институтът за морски изследвания "Григоре Антипа", Институтът "Овидиус“ и ГЕОЕКОМАР от Констанца. Членове на Консултативния съвет са водещи експерти по морското пространствено планиране от Полша и Италия, представители на Турция, Украйна и Грузия, на Черноморската комисия против замърсяване, на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество, на Европейската агенция по околна среда и МОК – ЮНЕСКО.

На Консултативния съвет бе представен етапът на развитие на проекта, взаимодействието море – суша като компонент на морското пространствено планиране, също така и многофункционалното използване на морското пространство.

Експертите обмениха мнения, тенденции и насоки за успешното бъдещо развитие на дейностите, заложени в проекта.

  • DSC_0429
  • DSC_0435
  • DSC_0438
  • DSC_0441
  • DSC_0452
  • DSC_0453
  • DSC_0462