Финалната конференция MARSPLAN-BS - „Предизвикателства и възможности за морското пространствено планиране на Черно море в Румъния и България ".

Финалната конференция MARSPLAN-BS - „Предизвикателства и възможности за морското пространствено планиране на Черно море в Румъния и България ".

В контекста на финализиране на проекта MARSPLAN-BS, MDRAPFE (Министерството на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове) организира, в Букурещ, Конференцията „Предизвикателства и възможности за морското пространствено планиране на Черно море в Румъния и България ".

Целта на заключителната конференция бе да се помогне да се извлекат ползи от резултатите от проекта MARSPLAN-BS. Конференцията също така имаше за цел да разпространи сред съответните участници основните добри практики за МПП.

Съгласно Директива 2014/89 /ЕС "морско пространствено планиране" означава процес, чрез който съответните органи на държавата-членка анализират и организират човешките дейности в морските зони, за да постигнат екологични, икономически и социални цели.

Всяка държава-членка създава и прилага морското пространствено планиране, като взема предвид взаимодействията между почвата и морето. Полученият план или планове се разработват и изготвят в съответствие с институционалните и управленските нива, установени от държавите-членки. Съгласно тази директива, всяка държава-членка трябва да изготви и приложи План за морско пространствено планиране възможно най-скоро и най-късно до 31 март 2021 г.

По време на конференцията участниците бяха поканени да участват в изложбата на карти, за да извлекат най-важните резултати от проекта.

Изложението на карти включва съответните карти, разработени в рамките на проекта, на следните теми:

 • - план за морско пространствено планиране за трансграничния регион Мангалия - Шабла (анализ на текущата ситуация - основни морски приложения, оценка на конфликтите и синергиите на морските райони, сценарий за развитие);
  - системата за управление на корабите в териториалните води на Румъния и България,
  - морския риболов и аквакултура в рамките на МПП;
  - вазаимодействие суша-море в Сфънту Георге (Свети Георги) (методология Sketch Mapping),
  - взаимодействие суша-море в Бургас.

На конференцията присъстваха представители на централните и местни публични органи в Румъния и България, представители на университетите, изследователския сектор, съответните НПО (неправителствени организации) за морско пространствено планиране, представители на частния сектор.

 

 

 

КЛИКНЕТЕ ТУК, ЗА ДА ВИДИТЕ ГОВОРИТЕЛИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА MARSPLAN В БУКУРЕЩ ОТ 11 ЯНУАРИ 2018 Г.

 

СПИСЪК НА ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА:


        Поздравителни думи

 1. 03. Хуан РОНКО ЗАПАТЕРО (Juan RONCO ZAPATERO), политически служител, Генерална дирекция за морско дело и риболов, Блок A2 – Сектори на синята икономика, аквакултури и морско пространствено планиране;
 2. 04. Грета БОРГ (Greta BORG), Съветник по проекта, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия, Блок A.3 – Европейски морски и риболовен фонд;

  Морското пространствено планиране като отговор на необходимостта от интегриран подход към морските дейности
 3. Диана ЦЕНЯ (Diana ȚENEA), Генерален директор, Мениджър по проекта, Генерална дирекция Регионално развитие и инфраструктура
 4. Георге КОНСТАНТИН (Gheorghe CONSTANTIN), Директор, Министерство на водите и горите, Дирекция Управление на водните ресурси, Партньор на проекта MARSPLAN BS;
 5. Институционална рамка за разработване на плана за морско пространствено планиране, Богдан ГИНЯ (Bogdan GHINEA), координатор, Звено за политики и стратегии за устойчиво развитие, Отдел "Политика и стратегия"
 6. Опит в прилагането на морското пространствено планиране в страните от ЕС,Ангела ШУЛЦ-ЗЕЕДЕН (Angela SCHULTZ-ZEHDEN), Директор, Европейска ПЛАТФОРМА МПП (European MSP – PLATFORM);

  Стратегическа визия и стратегически препоръки за трансграничното морско пространствено планиране на Черно море в Румъния и България
  Основни предизвикателства и възможности за морско пространствено планиране за Румъния и България: подход към казус;
 7. Казус относно зоната Ефорие и Казус Аквакултури и риболов, Д-р Лауренца АЛЕКСАНДРОВ (Dr. Laurența ALEXANDROV), главен изследовател, Национален институт за морски изследвания и развитие) „Григоре Антипа” (RO);
 8. Казус относно системата за направление на кораби, Петър Киров, Главен секретар, Изпълнителна агенция "Морска администрация", (BG);
 9. Казус Свети Георги,Юлиан НИКЕРШУ (Iulian NICHERȘU), Национален институт за изследвания и развитие „Делтата на Дунав” (RO);
 10. Казус Бургас: Взаимодействията суша-море, Д-р Маргарита СТАНЧЕВА, Институт по океанология - БАН (BG);
 11. Казус относно морския риболов и аквакултури, Д-р Лауренца АЛЕКСАНДРОВ, главен изследовател, Национален институт за морски изследвания и развитие „Григоре Антипа” (RO);

  Стратегическа визия за морското пространствено планиране в Румъния и България
 12. Мангалия-Шабла –пилотен план за трансгранично пространствено планиране,Константин КИФЕЛЯ (Constantin CHIFELEA), изследовател, Национален институт за изследвания и развитие в строителството, градоустройството и устойчивото териториално развитие "URBAN INCERC", (RO);
 13. Значение на участието на заинтересованите страни и съответните органи в разработването на планове за трансгранично морско пространствено планиране за Черно море. Професор Михай ГЪРЦУ (Mihai GÎRŢU), Доктор, Заместник-ректор, Университет "Овидиус" в Констанца, (RO)
 14. Основни препоръки за публична политика за трансграничното морско пространствено планиране в Черно море в Румъния и България, Богдан ГИНЯ (Bogdan GHINEA), координатор, звено "Политика и стратегии за устойчиво развитие", отдел "Политика и стратегия";

  Следващи стъпки – От проекта MARSPLAN към МПП (изготвяне на план за морско пространствено планиране на национално равнище)
 15. Анка ДЖИНАВАР (Anca GINAVAR), Началник на отдела за териториално и градско планиране, Министерство на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове,Румъния
 16. Мария ГЕОРГИЕВА , Началник експерт, Генерална дирекция Стратегическо планиране и програми за регионално развитие, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, България.

 

 • IsFineArt-11
 • IsFineArt-29
 • IsFineArt-30
 • IsFineArt-33
 • IsFineArt-36
 • IsFineArt-37
 • IsFineArt-38
 • IsFineArt-45
 • IsFineArt-46
 • IsFineArt-5
 • IsFineArt-55
 • IsFineArt-70
 • IsFineArt-75
 • IsFineArt-76
 • IsFineArt-77
 • IsFineArt-78
 • IsFineArt-8
 • IsFineArt-9
 • IsFineArt-93
 • IsFineArt-96
 • IsFineArt-97
 • IsFineArt