Четвърти международен форум по МПП се състоя на 21 ноември 2019 г. в Латвийския университет в Рига

Четвъртият международен форум по МПП под надслов „Глобалното морско пространствено планиране се среща с регионалния опит по трансгранично и междусекторно планиране“ бе официално открит от заместник-министъра по опазване на околната среда и регионалното развитие и парламентарен секретар на Р Латвия, г-н Артурс Томс Плес, г-н Феликс Лайнеман – Европейска комисия, г-н Жулиен Барбиер, началник сектор „Морска политика и регионална координация“ към МОК ЮНЕСКО, от ректора на Латвийския университет, от г-н Якоб Гранит – генерален директор на Шведската агенция за морско и водно управление, водещ партньор на проект Pan Baltik Scope и г-жа Алда Никодемуза – началник секретариат на VASAB (Визия и стратегии за Балтийско море).

Прочетете още

Нов семинар по Общият дневен ред за Черно море

Министерството на външните работи на Румъния и Европейската комисия, чрез Генерална дирекция по морско дело и рибарство (DGMARE) и Генерална дирекция „ Европейска политика за съседство и преговори за разширяване“ (DG NEAR) организираха на 14 ноември 2019 г. в Букурещ, втори регионален семинар по Общата морска програма за Черно море.

Прочетете още

Продължаване на процеса на планиране/ Новият проект MARSPLAN BS II

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

Проектът MARSPLAN-BS II (1 юли 2019 г. - 30 юни 2021 г.) е изграден върху резултатите и опита на първия проект за морско пространствено планиране на Черно море - MARSPLAN-BS и националните постижения в транспонирането на Директивата за установяване на рамка за морското пространствено планиране в България и Румъния, извлечените поуки и препоръки за по-нататъшна работа.

Прочетете още

Финалната конференция MARSPLAN-BS - „Предизвикателства и възможности за морското пространствено планиране на Черно море в Румъния и България ".

Финалната конференция MARSPLAN-BS - „Предизвикателства и възможности за морското пространствено планиране на Черно море в Румъния и България ".

Прочетете още