Проведе се онлайн семинар, посветен на крайбрежния и морския туризъм в Черно море

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

На 5 ноември 2020 г. се проведе онлайн Тематичен семинар: „Туристически дейности“. Семинарът бе във връзка с изпълнението на проект „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море България – Румъния “MARSPLAN – BS II, който е съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство (EMFF) на ЕС.

Прочетете още

Интердисциплинарен семинар “Синя синергия” по проект MARSPLAN BS II

На 10 юли 2020 г. в Експозиционен център „Флора“, Морската градина – гр. Бургас, се проведе Интердисциплинарен семинар “Синя синергия” по проект MARSPLAN – BS II „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море – България и Румъния“. Събитието беше адресирано изключително до българската страна.

Прочетете още

Проведе се заседание на Консултативния съвет по Проект MARSPLAN BS II

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

На 9 юли 2020 г. в Експозиционен център „Флора“, Морската градина – гр. Бургас, се проведе първото заседание на Консултативния съвет по Проект MARSPLAN – BS II „Трансгранично морско пространствено планиране в Черно море – България и Румъния“.

Прочетете още

Второто заседание на Управителния Комитет по проект MARS PLAN-BS II

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

Въпреки глобалната пандемия, причинена от COVID-19, процесът на морско пространствено планиране продължава. В четвъртък, 7 май 2020 г., се проведе Второто заседание на Управителния комитет в рамките на проекта MARSPLAN-BS II. Поради мерките за безопасност, срещата се проведе във видеоконферентен формат и беше организирана от Министерството на благоустройството, развитието и администрацията на Румъния. Програмата включваше много въпроси, но участниците успяха да разгледат и обсъдят всички повдигнати теми. Една от основните теми на дискусиите беше въздействието на пандемията Covid-19 върху дейностите по проекта. Всички партньори от проекта MARSPLAN-BS II, както и представители на ГД „Морско дело и рибарство“към Европейската комисия и Европейската агенция за малки и средни предприятия взеха участие в Управителния комитет.

Прочетете още

Първият работен семинар по транспорт и морско пространствено планиране (МПП) на тема: „Предложение за нова система за разделно движение в корабоплаването “, се проведе във Варна

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

Семинарът се проведе във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ на 12 декември 2019 г. Той е част от планираните дейности по проект MARSPLAN-BS П. Форумът бе открит от зам.-началника по учебната и научната част във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – капитан I ранг проф. д-р Калин Калинов.

Прочетете още

Четвърти международен форум по МПП се състоя на 21 ноември 2019 г. в Латвийския университет в Рига

Четвъртият международен форум по МПП под надслов „Глобалното морско пространствено планиране се среща с регионалния опит по трансгранично и междусекторно планиране“ бе официално открит от заместник-министъра по опазване на околната среда и регионалното развитие и парламентарен секретар на Р Латвия, г-н Артурс Томс Плес, г-н Феликс Лайнеман – Европейска комисия, г-н Жулиен Барбиер, началник сектор „Морска политика и регионална координация“ към МОК ЮНЕСКО, от ректора на Латвийския университет, от г-н Якоб Гранит – генерален директор на Шведската агенция за морско и водно управление, водещ партньор на проект Pan Baltik Scope и г-жа Алда Никодемуза – началник секретариат на VASAB (Визия и стратегии за Балтийско море).

Прочетете още

Нов семинар по Общият дневен ред за Черно море

Министерството на външните работи на Румъния и Европейската комисия, чрез Генерална дирекция по морско дело и рибарство (DGMARE) и Генерална дирекция „ Европейска политика за съседство и преговори за разширяване“ (DG NEAR) организираха на 14 ноември 2019 г. в Букурещ, втори регионален семинар по Общата морска програма за Черно море.

Прочетете още

Продължаване на процеса на планиране/ Новият проект MARSPLAN BS II

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

Проектът MARSPLAN-BS II (1 юли 2019 г. - 30 юни 2021 г.) е изграден върху резултатите и опита на първия проект за морско пространствено планиране на Черно море - MARSPLAN-BS и националните постижения в транспонирането на Директивата за установяване на рамка за морското пространствено планиране в България и Румъния, извлечените поуки и препоръки за по-нататъшна работа.

Прочетете още

Финалната конференция MARSPLAN-BS - „Предизвикателства и възможности за морското пространствено планиране на Черно море в Румъния и България ".

Финалната конференция MARSPLAN-BS - „Предизвикателства и възможности за морското пространствено планиране на Черно море в Румъния и България ".

Прочетете още