Второто заседание на Управителния Комитет по проект MARS PLAN-BS II

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

Въпреки глобалната пандемия, причинена от COVID-19, процесът на морско пространствено планиране продължава. В четвъртък, 7 май 2020 г., се проведе Второто заседание на Управителния комитет в рамките на проекта MARSPLAN-BS II. Поради мерките за безопасност, срещата се проведе във видеоконферентен формат и беше организирана от Министерството на благоустройството, развитието и администрацията на Румъния. Програмата включваше много въпроси, но участниците успяха да разгледат и обсъдят всички повдигнати теми. Една от основните теми на дискусиите беше въздействието на пандемията Covid-19 върху дейностите по проекта. Всички партньори от проекта MARSPLAN-BS II, както и представители на ГД „Морско дело и рибарство“към Европейската комисия и Европейската агенция за малки и средни предприятия взеха участие в Управителния комитет.

Прочетете още

Първият работен семинар по транспорт и морско пространствено планиране (МПП) на тема: „Предложение за нова система за разделно движение в корабоплаването “, се проведе във Варна

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

Семинарът се проведе във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ на 12 декември 2019 г. Той е част от планираните дейности по проект MARSPLAN-BS П. Форумът бе открит от зам.-началника по учебната и научната част във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – капитан I ранг проф. д-р Калин Калинов.

Прочетете още